Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding

Boldchamp.org diensten zijn onderworpen aan de volgende Servicevoorwaarden (“TOS”), die af en toe door ons kunnen worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien, bij het gebruik van bepaalde Boldchamp.org – eigendom of geëxploiteerde diensten, zijn u en Boldchamp.org onderworpen aan alle gepubliceerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten, die op elk moment kunnen worden geplaatst. Al deze richtlijnen of regels worden hierbij opgenomen door middel van verwijzing naar de TOS. Boldchamp.org kan ook andere diensten aanbieden die onder andere Servicevoorwaarden vallen.

Boldchamp.org is eigendom van en wordt beheerd door REBEL Internet B.V.

2. Beschrijving van service

Boldchamp.org helpt gebruikers om hun product te laten scoren op Bol.com voor verschillende zoekwoorden. Er kunnen ook extra opties zijn die gerelateerd of niet gerelateerd zijn aan de belangrijkste functie, over het algemeen genoemd als de “Dienst”. Je begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat de Service advertenties kan bevatten en dat deze advertenties noodzakelijk zijn voor Boldchamp.org om de Service te leveren. Je begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat de dienst bepaalde mededelingen van Boldchamp.org kan bevatten, zoals aankondigingen van diensten en administratieve berichten, en dat, mocht je op enig moment lid worden van Boldchamp.org, deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van het lidmaatschap van Boldchamp.org. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de huidige service uitbreiden of verbeteren, met inbegrip van de release van nieuwe Boldchamp.org eigenschappen, onderworpen aan de TOS.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service wordt geleverd “AS-IS” en dat Boldchamp.org geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de tijdigheid, verwijdering, niet-levering of het niet opslaan van enige communicatie van de gebruiker of personalisatie instellingen. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de dienst, en die toegang kan kosten van derden met zich meebrengen (zoals internet service provider of airtime kosten). U bent verantwoordelijk voor deze kosten, met inbegrip van de kosten in verband met de weergave of levering van advertenties. Daarnaast moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de dienst. Houd er rekening mee dat Boldchamp.org bepaalde gebieden op de Dienst kan creëren die volwassen of volwassen inhoud bevatten. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot dergelijke gebieden en deze te bekijken, mochten deze op enig moment worden gecreëerd. Anders moeten alle gebruikers van de Dienst ten minste 13 jaar oud zijn.

3. Productvereisten

Voordat u zich aanmeldt voor onze service, zorg ervoor dat uw product aan onze vereisten voldoet. Als deze vereisten niet worden nageleefd, kunnen we geen succesvolle levering van de service garanderen.

Let op: Zorg ervoor dat uw product in de juiste categorie staat. Dit doet u door uw productcategorie te vergelijken met 3 concurrenten. In welke categorie staan deze? Zorg dat deze categorie identiek is!

4. Registratieverplichtingen

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Service, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract aan te gaan en dat u geen persoon bent die onder de Japanse wetgeving of andere toepasselijke jurisdictie uitgesloten is van het ontvangen van diensten. U stemt er ook mee in om: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd op het registratieformulier van de Dienst (de “Registratiegegevens”) en (b) de Registratiegegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken zodat deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig blijven. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Boldchamp.org redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is. Boldchamp.org heeft het recht om je account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de dienst (of een deel daarvan) te weigeren. Boldchamp.org is bezorgd over de veiligheid en privacy van al haar gebruikers, in het bijzonder kinderen.

5. Privacybeleid

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. U begrijpt dat door uw gebruik van de Dienst, u instemt met het verzamelen en gebruik (zoals uiteengezet in het Privacybeleid) van deze informatie, met inbegrip van de overdracht van deze informatie naar de Verenigde Staten en / of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door Boldchamp.org en haar filialen.

6. Lidmaatschapsaccounts

Hoewel dit geen vereiste is voor het gebruik van de Service, kunt u op een bepaald moment een wachtwoord en account ontvangen bij het voltooien van het registratieproces van de Service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om (a) Boldchamp.org onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u zich afmeldt van uw account aan het einde van elke sessie. Boldchamp.org kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van artikel 5.

7. Gedrag

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten, tags of ander materiaal (“Inhoud”), publiekelijk geplaatst of privé verzonden, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Boldchamp.org, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, post, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt via de service. Boldchamp.org heeft geen controle over de inhoud die via de dienst wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat door het gebruik van de Dienst, u kan worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. Onder geen enkele omstandigheid zal Boldchamp.org aansprakelijk zijn, op welke wijze dan ook, voor enige Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen van enige Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige Inhoud geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

U stemt ermee in de Service niet te gebruiken om:

 1. Inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op de privacy van een ander, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 2. op enigerlei wijze schade toebrengen aan minderjarigen
 3. je uitgeven voor een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Boldchamp.org ambtenaar, forumleider, gids of gastheer, of je verbondenheid met een persoon of entiteit valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen;
 4. headers vervalsen of anderszins identificatiemiddelen manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud die via de Dienst wordt verzonden te verhullen;
 5. Content te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te maken die u niet beschikbaar mag maken op grond van de wet of op grond van contractuele of fiduciaire relaties (zoals inside-informatie, eigendoms- en vertrouwelijke informatie waarvan u kennis hebt genomen of die u hebt bekendgemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of op grond van geheimhoudingsovereenkomsten);
 6. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van Inhoud die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten (“Rechten”) van enige partij;
 7. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramideschema’s” of enige andere vorm van verzoeken, behalve in de gebieden (zoals winkelen) die voor een dergelijk doel zijn aangewezen;
 8. materiaal uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 9. de normale dialoogstroom verstoren, ervoor zorgen dat een scherm sneller “scrollt” dan andere gebruikers van de service kunnen typen, of anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan realtime uitwisselingen negatief beïnvloedt;
 10. de Service, servers of netwerken verbonden met de Service te verstoren of te verstoren, of niet te gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken verbonden met de Service;
 11. opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regelgeving uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, regels van enige nationale of andere effectenbeurs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en enige regelgeving die de kracht van een wet heeft;
 12. materiële ondersteuning of middelen te verschaffen (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of te verhullen) aan organisaties die door de overheid van de Verenigde Staten zijn aangewezen als buitenlandse terroristische organisatie krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act;
 13. anderen te “stalken” of anderszins lastig te vallen; en/of
 14. collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth above in paragraphs “a” through “m”.

U erkent dat Boldchamp.org al dan niet Content vooraf kan screenen, maar dat Boldchamp.org en haar vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken Content die beschikbaar is via de Service vooraf te screenen, weigeren of verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Kaufranknl en haar vertegenwoordigers het recht om inhoud te verwijderen die de TOS schendt of anderszins verwerpelijk is. U gaat ermee akkoord dat u moet evalueren, en alle risico’s moet dragen in verband met het gebruik van enige inhoud, met inbegrip van enig vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. In dit verband erkent u dat u niet mag vertrouwen op enige Inhoud gemaakt door Boldchamp.org of ingediend bij Boldchamp.org, inclusief, zonder beperking, informatie in Boldchamp.org Message Boards en in alle andere delen van de Dienst. U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org uw accountinformatie en inhoud kan openen, bewaren en openbaar maken indien daartoe verplicht door de wet of in een goedwillende overtuiging dat een dergelijke toegang behoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridisch proces; (b) de TOS af te dwingen; (c) te reageren op claims dat enige inhoud de rechten van derden schendt; (d) te reageren op uw verzoeken voor klantenservice; of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Boldchamp.org, haar gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en transmissie van de Dienst, met inbegrip van uw Inhoud, (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische eisen van verbindende netwerken of apparaten. U begrijpt dat de Service en software die is opgenomen in de Service beveiligingscomponenten kunnen bevatten die het mogelijk maken digitale materialen te beschermen, en dat het gebruik van deze materialen is onderworpen aan gebruiksregels die zijn ingesteld door Boldchamp.org en / of content providers die inhoud leveren aan de Service. U mag niet proberen om de gebruiksregels die zijn ingebed in de Dienst te omzeilen of te omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van de materialen die in de Dienst, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

8. Internationale communicatie

Wanneer u zich registreert bij Boldchamp.org of gebruik maakt van de dienst, erkent u dat bij het gebruik van Boldchamp.org diensten voor het verzenden van elektronische communicatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot e-mail, zoekopdrachten, het verzenden van berichten naar Boldchamp.org diensten, en andere internetactiviteiten), u ervoor zorgt dat communicatie wordt verzonden via de computernetwerken van Boldchamp.org, waarvan delen zich in de Verenigde Staten bevinden en delen zich in andere landen bevinden. Als gevolg hiervan, en ook als gevolg van Kaufrank’s netwerk architectuur en zakelijke praktijken, en de aard van elektronische communicatie, kan zelfs communicatie die lijkt te zijn intrastate in de natuur resulteren in de overdracht van internationale communicatie, ongeacht waar u zich fysiek bevindt op het moment van verzending. Dienovereenkomstig, door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, erkent u dat het gebruik van de service resulteert in internationale gegevensoverdrachten.

9. Internationale waarschuwing

Gezien het wereldwijde karakter van het internet stemt u ermee in te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud. In het bijzonder stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft.

Ingezonden inhoud

Boldchamp.org claimt geen eigendom van inhoud die u indient of beschikbaar maakt voor opname in de dienst. Echter, met betrekking tot inhoud die u indient of beschikbaar maakt voor opname op openbaar toegankelijke delen van de service, verleent u Boldchamp.org de volgende wereldwijde, royalty-vrije en niet-exclusieve licentie(s), zoals van toepassing:

 1. Met betrekking tot Inhoud die u indient of beschikbaar maakt voor opname op publiek toegankelijke delen van Boldchamp.org, is de licentie voor het gebruik, distributie, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiekelijk uitvoeren en publiekelijk tonen van dergelijke Inhoud op de Service uitsluitend voor doeleinden van het verstrekken en promoten van de specifieke Inhoud die werd ingediend of beschikbaar werd gesteld. Deze licentie bestaat alleen voor zolang u ervoor kiest om door te gaan met het opnemen van dergelijke inhoud op de dienst en zal eindigen op het moment dat u of Boldchamp.org dergelijke inhoud verwijdert van de dienst.
 2. Met betrekking tot foto’s, afbeeldingen, audio of video die u indient of beschikbaar stelt voor opname in publiek toegankelijke delen van de dienst, is de licentie voor het gebruik, verspreiden, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiekelijk uitvoeren en publiekelijk tonen van dergelijke inhoud op de dienst uitsluitend voor het doel waarvoor dergelijke inhoud werd ingediend of beschikbaar gesteld. Deze licentie bestaat alleen voor zolang u ervoor kiest om door te gaan met het opnemen van dergelijke inhoud op de dienst en zal eindigen op het moment dat u of Boldchamp.org dergelijke inhoud verwijdert van de dienst.
 3. Met betrekking tot andere inhoud dan foto’s, afbeeldingen, audio of video die u indient of beschikbaar stelt voor opname op publiek toegankelijke delen van de dienst, de eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven (geheel of gedeeltelijk), en om dergelijke inhoud op te nemen in andere werken in elk formaat of medium nu bekend of later ontwikkeld.

“Publiek toegankelijke” gebieden van de Dienst zijn die gebieden van het Boldchamp.org netwerk van eigendommen die bedoeld zijn door Boldchamp.org om beschikbaar te zijn voor het grote publiek. Bij wijze van voorbeeld, openbaar toegankelijk

11. Bijdragen en feedback

Door het indienen van ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen (“Bijdragen”) aan Boldchamp.org via haar suggestie of feedback webpagina’s of via e-mail, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) uw Bijdragen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevatten; (b) Boldchamp.org geen enkele verplichting tot geheimhouding heeft, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Bijdragen; (c) Boldchamp.org het recht heeft om dergelijke Bijdragen te gebruiken of openbaar te maken (of ervoor te kiezen om deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op welke manier dan ook, in welke media dan ook wereldwijd; (d) Boldchamp.org kan iets vergelijkbaars als de Bijdragen al in overweging hebben of in ontwikkeling hebben; (e) uw Bijdragen worden automatisch eigendom van Boldchamp.org zonder enige verplichting van Boldchamp.org aan u; en (f) u heeft geen recht op enige vorm van compensatie of vergoeding van Boldchamp.org onder welke omstandigheden dan ook.

12. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Boldchamp.org en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, werknemers, partners en licentiegevers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar maakt via de Service, uw gebruik van de Service, uw verbinding met de Service, uw schending van de TOS, of uw schending van de rechten van een ander.

13. Duplicatie

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden.

14. Gebruik en Opslag Praktijk

U erkent dat Boldchamp.org algemene praktijken en beperkingen kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Service, met inbegrip van, zonder beperking, het maximum aantal dagen dat e-mailberichten, berichten op het prikbord of andere geüploade inhoud zal worden bewaard door de Service, het maximum aantal e-mailberichten dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op de Service, de maximale grootte van een e-mailbericht dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op de Service, de maximale schijfruimte die zal worden toegewezen op de servers van Boldchamp.org namens jou, en het maximale aantal keren (en de maximale duur waarvoor) je toegang mag hebben tot de Service in een bepaalde periode. Je gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor het verwijderen of niet opslaan van berichten en andere communicatie of andere inhoud die wordt onderhouden of verzonden door de dienst. Je erkent dat Boldchamp.org zich het recht voorbehoudt om accounts die inactief zijn voor een langere periode uit te loggen. U erkent verder dat Boldchamp.org zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en beperkingen van tijd tot tijd te wijzigen.

15. Wijziging en bewerking

Boldchamp.org behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen met of zonder kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

16. Beëindiging

Je gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk je Boldchamp.org account, eventuele bijbehorende e-mail adres (sen), en toegang tot de Dienst kan beëindigen. Oorzaak voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de TOS of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhaving of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf geïnitieerde account verwijderingen), (d) stopzetting of wezenlijke wijziging van de Service (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of -kwesties, (f) langere perioden van inactiviteit, (g) betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten, en/of (h) niet-betaling van door u verschuldigde vergoedingen in verband met de Services.

Beëindiging van uw toegang tot de Service account omvat (a) verwijdering van de toegang tot alle aanbiedingen binnen de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot Boldchamp.org betaalde en gratis producten, diensten, communicatie, bijstand, en alle andere toegang, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud in verband met of in uw account (of een deel daarvan), en (c) uitsluiting van verder gebruik van de Service. Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen om reden naar eigen goeddunken van Boldchamp.org worden gemaakt en dat Boldchamp.org niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account, een geassocieerd e-mailadres of toegang tot de dienst.

17. Adverteren

Uw correspondentie of deelname aan promoties, of zakelijke transacties met adverteerders gevonden op of via de Service, met inbegrip van betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en de andere adverteerder. U gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de dienst.

18. Koppelingen

De service kan, of derden kunnen, links naar andere World Wide Web sites of bronnen bieden. Omdat Boldchamp.org geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Boldchamp.org niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org ank niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van, of vertrouwen op een dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op, of via een dergelijke site of bron.

19. Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat de Dienst en de noodzakelijke software die in verband met de Dienst wordt gebruikt (“Software”) beschermde en vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendomswetten en andere wetten. U erkent verder en stemt ermee in dat inhoud in gesponsorde reclame of informatie die aan u wordt gepresenteerd via de Dienst of door adverteerders, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door Boldchamp.org of adverteerders, stemt u ermee in de Dienst of de Software, geheel of gedeeltelijk, niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken op basis van de Dienst of de Software. Boldchamp.org verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van zijn Software op een enkele computer te gebruiken; op voorwaarde dat u geen broncode kopieert, wijzigt, een afgeleid werk daarvan maakt, reverse-engineert, reverse-assembleert of op andere wijze probeert enige broncode te ontdekken, verkopen, toewijzen, sublicentiëren of anderszins enig recht in de Software over te dragen (en u gaat er ook mee akkoord geen enkele derde partij dit te laten doen), of op andere wijze enige actie te ondernemen met betrekking tot de Software op welke manier dan ook, of gewijzigde versies van de Software te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, met als doel ongeautoriseerde toegang tot de Dienst te verkrijgen. U gaat ermee akkoord de Dienst op geen enkele andere manier te benaderen dan via de interface die door Boldchamp.org wordt geleverd voor toegang tot de Dienst.

20. Afwijzing van garantie

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat:

 1. Uw gebruik van de service is geheel op eigen risico. De service wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Boldchamp.org en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Houd er rekening mee dat bestellingen alleen succesvol kunnen worden gerangschikt als ze minder dan 2 duizend zoekvolumes hebben volgens Bol.com op het moment van de campagne.
 2. Boldchamp.org en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers geven geen garantie dat (i) de service aan uw eisen zal voldoen; (ii) de service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn; (iv) de kwaliteit van eventuele producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen via de service aan uw verwachtingen zal voldoen; en (v) eventuele fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.
 3. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van de service geschiedt naar eigen inzicht en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.
 4. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van Boldchamp.org of via of van de dienst zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de TOS.
 5. Een klein percentage van de gebruikers kan epileptische aanvallen krijgen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde lichtpatronen of achtergronden op een computerscherm of tijdens het gebruik van de service. Bepaalde aandoeningen kunnen eerder onopgemerkte epileptische symptomen opwekken, zelfs bij gebruikers zonder voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of epilepsie. Als u, of iemand in uw familie, een epileptische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de service gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de service en raadpleeg uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het gebruik van de service: duizeligheid, veranderd zicht, oog- of spiertrekkingen, verlies van bewustzijn, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen of stuiptrekkingen.

21. Beperking van aansprakelijkheid

ONDERWORPEN AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEGRIJPT U UITDRUKKELIJK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT BOLDCHAMP>ORG EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS BOLDCHAMP>ORG IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (i) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID DE DIENST TE GEBRUIKEN; (ii) DE KOSTEN VAN VERKOOP VAN SUBSTITUTE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE AANGEKOCHT OF VERKRIJGD WORDEN OF BERICHTEN DIE ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE INGEVOERD WORDEN DOOR OF VANUIT DE DIENST; (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF BEWIJZING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDEN OP DE SERVICE; OF (v) ANDERE DINGEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

22. Beperking en uitsluiting

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn sommige van de bovenstaande beperkingen van Secties 19 en 20 mogelijk niet op u van toepassing.

De term ‘Bol’ is een handelsmerk van Bol.com. Wij zijn niet verbonden aan Bol.com

23. Financiële waarschuwing

Als u van plan bent om een dienst aan te maken of eraan deel te nemen, nieuws, berichten, waarschuwingen of andere informatie over bedrijven, aandelenkoersen, beleggingen of effecten van de Dienst te ontvangen of aan te vragen, lees dan de bovenstaande Paragrafen (19 en 20) nog eens door. Ze gelden dubbel voor u. Bovendien is voor dit soort specifieke informatie de uitdrukking “Laat de belegger oppassen” toepasselijk. De dienst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en geen enkele inhoud van de dienst is bedoeld voor handels- of investeringsdoeleinden. Boldchamp.org en haar licentiegevers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie verzonden of beschikbaar gesteld via de Dienst, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor handels- of investeringsbeslissingen op basis van dergelijke informatie.

24. Derden-begunstigden

U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze TOS, er geen derde begunstigden van deze overeenkomst zullen zijn.

25. Kennisgevingen

Boldchamp.org kan u voorzien van kennisgevingen, met inbegrip van die met betrekking tot wijzigingen in de TOS, via e-mail, reguliere post, of postings op de Service.

26. Handelsmerken

Boldchamp, Boldchamp, Boldchamp logo, handelsmerken en dienstmerken, en andere Boldchamp.org product- en dienstnamen zijn handelsmerken van Boldchamp (de “Boldchamp Merken”). Zonder voorafgaande toestemming van Boldchamp, stemt u ermee in de Boldchamp Merken op geen enkele wijze weer te geven of te gebruiken.

27. Auteursrecht claims

Boldchamp.org respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Boldchamp.org kan, in voorkomende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts en toegang tot de service van gebruikers die mogelijk herhaaldelijk inbreuk maken, uitschakelen en/of beëindigen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of uw intellectuele eigendomsrechten zijn anderszins geschonden, geef Boldchamp.org dan de volgende informatie:

 • a) Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • b) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • c) Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de site bevindt;
 • d) Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • e) Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
 • f) Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent, of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De agent voor kennisgeving van claims inzake inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten kan worden bereikt door contact met ons op te nemen.

28. Algemene volledige overeenkomst

De TOS vormt de gehele overeenkomst tussen u en Boldchamp.org en is van toepassing op uw gebruik van de dienst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Boldchamp.org met betrekking tot de dienst. U kunt ook worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Boldchamp.org diensten, affiliate diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt of koopt.

29. Rechtskeuze en forum

De TOS en de relatie tussen jou en Boldchamp.org wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen. Jij en Boldchamp.org gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

30. Verklaring van afstand en scheidbaarheid van voorwaarden

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de TOS door Boldchamp.org vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van de TOS door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van de TOS blijven volledig van kracht.

31. Geen recht van overleven en niet-overdraagbaarheid

U stemt ermee in dat uw Boldchamp.org account en toegang tot de dienst niet overdraagbaar is en alle rechten op uw Boldchamp.org lidmaatschap of inhoud in uw account eindigen bij uw overlijden. Na ontvangst van een kopie van een overlijdensakte, kan uw account worden beëindigd en alle inhoud permanent worden verwijderd.

32. Verjaring

U gaat ermee akkoord dat ongeacht enige wet of statuut die het tegendeel bepaalt, enige claim of reden voor actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de TOS binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of reden voor actie moet worden ingediend, anders wordt deze voor altijd uitgesloten.

De sectietitels in de TOS zijn alleen voor het gemak bedoeld en hebben geen wettelijke of contractuele werking.

33. Bedrijfsinformatie

Office 10, Level 1 

Sharjah Media City

Sharjah, UAE

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

34. Koopovereenkomst

Aankoop van een betaald product of dienst geleverd door Boldchamp.org is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in onze Koopovereenkomst. Je begrijpt dat door de aankoop van een product of dienst van Boldchamp.org, die aan je wordt geleverd in ruil voor een geldelijke of financiële vergoeding, je akkoord gaat met alle beleidsregels, voorwaarden, bepalingen en verklaringen in onze TOS, evenals die in de Koopovereenkomst.

35. Schending

Meld schendingen van de TOS door contact met ons op te nemen.

36. Maandabonnement

In geval van annulering vindt er een restitutie plaats naar rato (gedeeltelijke restitutie op basis van het deel van het product of de dienst dat is gebruikt).

37. Restitutiebeleid

Als we niet in staat zijn om de benodigde hoeveelheid of ranking activiteiten te leveren binnen 60 dagen na de startdatum van de campagne, kunt u een terugbetaling aanvragen.

Restituties worden berekend op een pro-rata basis.

Boldchamp.org is niet verantwoordelijk voor eventuele lokale bankkosten die door de klant worden gemaakt in het geval van een restitutie (geheel of gedeeltelijk).

Let op: Vraag geen geld terug via uw betalingsverwerker voordat u dit bij ons doet, om extra kosten en vertragingen te voorkomen.

Koopovereenkomst

Alle bestellingen die via Boldchamp.org worden verwerkt, zijn onderhevig aan de voorwaarden op de pagina Servicevoorwaarden en de voorwaarden in de volgende Serviceovereenkomst.

Door een bestelling te plaatsen, wordt begrepen dat u de voorwaarden op zowel de pagina Serviceovereenkomst als de uitgebreide pagina Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Deze algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou (“klant”) en Boldchamp.org (“ons”). Ze moeten worden gelezen en begrepen.

Bestellingen kunnen geannuleerd worden wanneer wij dit gepast achten voor het voordeel van het bedrijf.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling naar eigen goeddunken te weigeren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor specifieke uitkomsten van bestellingen.

Alle bestellingen worden zo snel mogelijk na de besteldatum verwerkt. Deze periode omvat meestal 24 tot 72 uur, afhankelijk van het volume van de bestelling(en). Dit tijdsbestek geldt niet voor bestellingen die in het weekend worden geplaatst; deze worden de volgende werkdag verwerkt. Afhankelijk van de vraag kan het tot 72 uur duren voordat het campagneproces in gang wordt gezet.

Alle rangschikkingsdiensten worden verzonden zoals ze zijn. Alle campagnes worden beschouwd als actief op het moment dat de eerste rangschikkingsactiviteit wordt uitgevoerd voor uw product.

Alle rangschikkingsdiensten worden geleverd aan de productlink die wordt ingediend bij de bestelling. In het geval van een fout in de ingediende URL, zal de Klant Boldchamp.org of zijn partnerwebsites niet verantwoordelijk houden voor de fout. Elke dienst die aan een product van een Klant wordt geleverd en de bovenstaande fout weerspiegelt, komt niet in aanmerking voor creditering of restitutie.

In termen van de startdatum van de campagne, als gevolg van variaties in de hoeveelheden van ranking diensten die op verschillende tijdstippen worden gekocht, kan de startdatum fluctueren. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk als je campagne de ranking service niet op een bepaalde datum begint te ontvangen.

Je krijgt de garantie dat we de benodigde rankingactiviteiten naar de URL sturen gedurende de periode die je hebt besteld. Dit is de enige garantie voor deze service. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade, directe, indirecte, incidentele schade, strafschade of andere schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van informatie of andere geldelijke verliezen die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om het pakket te gebruiken. Dit is zelfs van toepassing als wij, de serviceprovider, zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als we niet in staat zijn om de benodigde hoeveelheid of ranking activiteiten te leveren binnen 60 dagen na de startdatum van de campagne, kunt u aanspraak maken op restitutie. In het onwaarschijnlijke geval dat wij, de serviceprovider, niet het beloofde aantal bezoekers leveren, zullen we je volledige aankoopprijs pro rata terugbetalen. In gevallen waarin restitutie wordt geëist, behouden wij ons het recht voor om dit verder te onderzoeken en uw verzoek goed te keuren of af te wijzen. Restituties worden uitgegeven naar eigen goeddunken van Boldchamp.org.

In het geval dat het product van de klant om welke reden dan ook niet beschikbaar is (“server is niet bereikbaar, time-outs vertoont, of actief lijkt te zijn maar met interne serverfouten, 404-fouten en andere veelvoorkomende of ongebruikelijke fouten die verband houden met het internet en de onderliggende infrastructuur”), zal de klant Boldchamp.org of zijn partnerwebsites niet verantwoordelijk houden voor deze fouten. Alle/rangschikkingsactiviteiten die aan het product van de klant worden geleverd tijdens deze uitvaltijd zullen niet worden gecrediteerd of terugbetaald. In het geval dat een van de bovenstaande fouten optreedt, inclusief eventuele niet-vermelde fouten, maar duidelijk bedoeld, kan de klant schriftelijk een verzoek indienen om de campagne op pauze te zetten. Na oplossing van het probleem zal de campagne op pauze worden hervat. Enige eerder uitgevoerde rangschikkingsactiviteiten zullen noch worden gecrediteerd noch worden terugbetaald.

Wanneer u een ranking campagne koopt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het statistieken systeem gebruikt door Boldchamp.org zal dienen als het officiële verslag van de geleverde resultaten. Boldchamp.org zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor ranking activiteiten die niet worden ontvangen op uw webpagina, maar verzonden worden vanuit onze ranking bronnen tijdens down-time op welke component dan ook op het internet of op de site van een klant om welke reden dan ook. Merk op dat alle ranking diensten geleverd onder deze voorwaarden niet zullen worden gecrediteerd of terugbetaald.

De ranking wordt bepaald door het bekijken van niet-gepersonaliseerde, NL-zoekresultaten op desktopcomputers, waarbij advertenties worden genegeerd.

De klant begrijpt dat de rang van het product niet onmiddellijk zal verbeteren nadat de rangschikkingsactiviteiten zijn gestart. Het kan 48 uur duren om een product te rangschikken voor een specifiek zoekwoord en deze tijd wordt niet meegerekend in de abonnementsperiode van een maand. Als de klant is geabonneerd op de maandelijkse onderhoudsservice, zal deze service starten nadat het product is gerangschikt in de topresultaten en zal eindigen een maand na die datum. De klant begrijpt ook dat Boldchamp.org geen inkomsten garandeert voor het gepromote product en geen restitutie zal geven als er geen worden behaald. Met andere woorden, Boldchamp.org garandeert geen verkopen, noch zal het verantwoordelijk worden gehouden als er geen worden gegenereerd. De enige garantie voor deze service is dat we de rang van een product zullen verbeteren voor een specifiek zoekwoord.

De Klant erkent dat de bestelling is voor de opgegeven termijn. Deze voorwaarden kunnen op elk moment na afloop van de genoemde termijn worden gewijzigd.

De Klant mag de rechten of diensten die bij de aankoop horen niet verkopen, toewijzen of overdragen. Elke poging, per ongeluk of met opzet, om de intentie van deze T.O.C. of de algemene principes waarvoor deze is geschreven te ondermijnen, zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het account zonder in aanmerking te komen voor terugbetalingen of aanpassingen.

In het geval van een discrepantie tussen de productrang die door Boldchamp.org is vastgelegd en de productrang die door de klant wordt geclaimd, stemt de klant ermee in om de statistieken te gebruiken die zijn opgesteld door onze (“Kaufrank”) campagnemanager als het officiële rapport. De klant begrijpt en erkent dat het campagnerapport dat door Boldchamp.org is ontvangen, waar en nauwkeurig is, en stemt ermee in om Boldchamp.org, zijn moederbedrijf, evenals alle betrokken bedrijven en personen, te vrijwaren voor eventuele onverwachte resultaten die voortvloeien uit een rangschikkingscampagne.

Supportmedewerkers zijn virtueel beschikbaar tijdens werkdagen en staan klaar om je vragen te beantwoorden. Alle verzoeken moeten schriftelijk worden gedaan via e-mail of telefoon. De klant begrijpt ook dat technische ondersteuning mogelijk niet beschikbaar is op het exacte tijdstip waarop de klant contact opneemt. Het is ons beleid om alle e-mails binnen 24-48 uur te beantwoorden. De Klant gaat akkoord met deze servicevoorwaarden en begrijpt dat ze juridisch bindend zijn.

Boldchamp.org mag een klant identificeren als een Boldchamp.org klant en mag de naam van de klant gebruiken in verband met Boldchamp.org marketingmateriaal. Onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van beide partijen, kan Boldchamp.org ervoor kiezen om een gezamenlijk persbericht uit te geven waarin de marketing samenwerking van de Klant met Boldchamp.org wordt aangekondigd.

Boldchamp.org zal geen spam, scam, haat, porno, warez, hacking of andere sites/aanbiedingen promoten die als beledigend kunnen worden beschouwd voor de meest gediscrimineerde kijker. Elke poging om onze richtlijnen te omzeilen zal resulteren in het annuleren van de account en geen recht op restitutie.

Boldchamp.org zal uw product beoordelen voordat een campagne wordt gestart. Als uw product tijdens de campagne aanzienlijk wordt gewijzigd op een manier die een negatieve invloed heeft op de rangschikking (wijzigingen in metadata, gebruik van lage kwaliteit afbeeldingen, verwijdering van productinhoud, enzovoort), zal Boldchamp.org niet aansprakelijk zijn voor het mislukken van de rangschikking. In dit geval zal er geen gedeeltelijke restitutie worden verstrekt.

Boldchamp.org kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor factoren buiten onze controle die onze mogelijkheid om de rang van uw product te verbeteren kunnen verstoren. Dergelijke factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitvaltijd op Bol.com, fouten op uw product, wijzigingen op uw product.

TERMINOLOGIE: (1) In de huidige context wordt een product beschouwd als gerangschikt als het kan worden gevonden in de topresultaten voor een vooraf gedefinieerd zoekwoord. Het is voldoende om het product te zien in de top 10 resultaten voor minstens één zoekopdracht, om te overwegen dat de service is geleverd. (2) Een abonnement op “maandelijkse onderhoud” zorgt ervoor dat het product gedurende één maand vanaf het moment dat het is gerangschikt in de topresultaten blijft staan voor een vooraf gedefinieerd zoekwoord. (3) “Pro-rata” restituties worden berekend door het aantal dagen dat het product in de top stond te delen door 30 (het aantal dagen inbegrepen in het maandelijkse onderhoudsabonnement). Het resultaat van deze berekening wordt afgetrokken van 1 en het resulterende cijfer wordt vermenigvuldigd met uw aankoopprijs om de “pro-rata” restitutie te bepalen.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een jurisdictie of overheidsinstantie met rechtsbevoegdheid, wordt die specifieke bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de bepaling geldig en afdwingbaar te maken. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.

De Klant gaat ermee akkoord dat Boldchamp.org niet aansprakelijk is voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Boldchamp.org behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Dienst (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen met of zonder kennisgeving.

ONDER VOORBEHOUD VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEGRIJPT DE KLANT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT BOLDCHAMP.ORG EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN BOLDCHAMP.ORG IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (i) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE; (ii) DE KOSTEN VAN VERKOOP VAN SUBSTITUTE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE AANGEKOCHT OF VERKRIJGD WORDEN, OF ONTVANGEN BERICHTEN, OF TRANSACTIES DIE INGEVOERD WORDEN DOOR OF VANUIT DE SERVICE; (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF BEWIJZING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDEN OP DE SERVICE; OF (v) ANDERE DINGEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

Deze Overeenkomst kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

U stemt er hierbij mee in dat u, door diensten bij ons te bestellen, alle bovenstaande voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

EINDE VAN DE OVEREENKOMST

V 1.1

Update: 11-06-24